série steampunk LARPů

U starého Skota – když není kam utéct

Rok 1856 Británie je oslabena válkou s Francií, každá libra padá na armádu. Válka zuří a Kanál La Manche chrání těžké námořnictvo se síťí královských vzducholodí. Ale v únoru nastal zvrat. Prusko vyhlásilo válku Velké Británii. Ministr války byl tak nucen uvolnit 80 000 tisíc vojáků z britské domoviny a převelet je na Pruskou frontu, v domění že Francie nic nepodnikne, odvelel část letectva a loďstva s tím že než by se Francouzská armáda zmobilizovala do útoku, bude už Prusko jejich.

Bohužel se tomu tak stalo. Velká část Francouzské armády čekala právě na tohle. Jejich vzducholodě se sice nemohou rovnat těm Britským, ale kvalitu dohánějí kvantitou. Masivní, nečekaný útok sice nestačil k dobytí pevniny, ale stačil na to, aby obsadily moře.

Zbylá Britská letecká brigáda se stáhla, ale kvůli množství nepřátel zatím není možné zaútočit, dokud se nevyřeší problém s Pruskem. Francie pak umístila svojí artilerii na lodě, které se neustále pohybují, takže je nemožné je zasáhnout z pevniny.Bomby dopadaly celých 20 dnů. A tady začíná náš příběh v Londýně. Po téměř měsíci bombardování jsou z Londýna jen trosky. Královna věděla, že jediné co může dělat je zachránit alespoň co nejvíce lidí a tak bylo vypraveno 150 záchranných vlaků. Ty měly dostat z Londýna co nejvíce lidí.

A jeden takový vlak stavěl v Surrey. Odtamtud se lidé doslova rozprchly. Místní byli vstřícní a tak se ujali všech, kteří přišly. Abraham Scoot, majitel hospody U Starého Skota se odvážně ujal velké skupiny. Jsou v ní lidé všeho věku, vyznání i národnosti. On sám rád pomáhá, ale majitel budovy a pozemků kolem hospody Whiliam Wheaten se na to nekouká tak přívětivě. Ti přistěhovalci mu vegetí na pozemku, nejradši by se jich zbavil.

Dokáží naši uprchlíci přežít ? To záleží jen na vás…